Dnešný verš

A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.

Ján 1:14

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Recept na manželstvo 2016

13. februára 2016 do nášho zboru v rámci národného týždňa manželstva zavítal brat Tibor Máhrik zo Žiliny, ktorý sa s nami podelil o svoje skúsenosti na tému Recept na manželstvo. K dispozícii sú nahrávky na CD, USB a online. Prajeme úžitok z počúvania!

názov prehrať stiahnuť
Seminár 1 stiahnuť mp3 (54 MiB)
Seminár 2 stiahnuť mp3 (79 MiB)
Diskusia stiahnuť mp3 (76 MiB)
Stiahnuť všetko naraz stiahnuť zip (208 MiB)

V prípade záujmu o CD alebo USB kontaktujte Simeona.

© Copyright 2016 cbmi.sk