Dnešný verš

Ten, ktorý učinil Plejády i Orion, ktorý premieňa temnotu na ráno a deň zatemňuje v noc, Ten, ktorý privoláva vody morské a vylieva ich na vrch zeme, volá sa Hospodin.

Ámos 5:8

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Zobraziť pozvánku na celú obrazovku

Živé vysielanie

...

© Copyright 2016 cbmi.sk