Dnešný verš

Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, veď ste nenakvasení, lebo aj náš veľkonočný Baránok, Kristus, bol za nás obetovaný.

1 Korintským 5:7

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Živé vysielanie

...

© Copyright 2016 cbmi.sk