Účet na Ukrajinu

SK14 8330 0000 0020 0214 8323

Dnešný verš

Nech spŕchne ako dážď moje naučenie, nech moja reč padá ako rosa, ako tichý dážď na zeleň, ako lejaky na pažiť.

Deuteronomium 32:2

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Pomoc v hmotnej núdzi

Zbor Cirkvi bratskej v Michalovciach

zhromko

adresa: Užhorodská 38, 07101 Michalovce
tel.: 056/6423647 / +421 915 937 233
e-mail: michalovce@cb.sk

GPS:
48° 45’ 5”N alebo 48,751389N
21° 55’ 45”E alebo 21,929177E

bežný účet:
IBAN: SK06 0900 0000 0000 9102 0815
SWIFT: GIBASKBX
IČO: 35550635

stavebný účet:
IBAN: SK31 8330 0000 0022 0125 8365
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

osobitný účet pre Ukrajinu:
IBAN: SK14 8330 0000 0020 0214 8323

Kazateľ zboru

Ing. Bc. Peter Prištiak

tel.: 056/6423647 / +421 915 937 233
email: michalovce@cb.sk
adresa: Gorazdova 1, 07101 Michalovce

Staršovstvo

Miroslav Klč - 0907 937 894

Peter Méheš - 0905 456 861

Martin Olejár - 0905 144 737

Kde nás nájdete© Copyright 2023 cbmi.sk