Dnešný verš

Lebo Boh neuprednostňuje nikoho.

Rímskym 2:11

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Cesta obnovy

Nahrávka z poobedňajšieho zhromaždenia 27. 3. 2016:

© Copyright 2016 cbmi.sk