Dnešný verš

Dokáž svoju moc, Bože! Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás.

Žalmy 68:29

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Cesta obnovy

Nahrávka z poobedňajšieho zhromaždenia 27. 3. 2016:

© Copyright 2019 cbmi.sk