Dnešný verš

Lebo Boh neuprednostňuje nikoho.

Rímskym 2:11

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Živé vysielanie

...

© Copyright 2016 cbmi.sk