Dnešný verš

Lebo Boh neuprednostňuje nikoho.

Rímskym 2:11

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Vízia zboru

Poslanie zboru Cirkvi bratskej v Michalovciach v zložitom období transformácie spoločnosti má viesť k:

Aktualizované: 6. 7. 2014

© Copyright 2016 cbmi.sk