Dnešný verš

Dokáž svoju moc, Bože! Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás.

Žalmy 68:29

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Vízia zboru

Poslanie zboru Cirkvi bratskej v Michalovciach v zložitom období transformácie spoločnosti má viesť k:

Aktualizované: 6. 7. 2014

© Copyright 2019 cbmi.sk