Účet na Ukrajinu

SK14 8330 0000 0020 0214 8323

Dnešný verš

Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina! Jeho príchod je istý ako ranná zora; príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem.

Ozeáš 6:3

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Pomoc v hmotnej núdzi

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby

Nedeľné zhromaždenie

10.00 hlavné bohoslužby

Biblická hodina

streda o 19.00

Besiedka

Besiedka

nedeľa o 10.00

Aktualizované: 19. 8. 2023

© Copyright 2023 cbmi.sk