Účet na Ukrajinu

SK14 8330 0000 0020 0214 8323

Dnešný verš

Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko, a moja spása nebude meškať.

Izaiáš 46:13

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby

Nedeľné zhromaždenie

10.00 hlavné bohoslužby

Biblická hodina

streda o 19.00

Besiedka

Besiedka

nedeľa o 10.00

Aktualizované: 19. 8. 2023

© Copyright 2024 cbmi.sk